Nyheter

AFA Fastigheter rekryterar arkitekt

Med över 300 000 kvadratmeter kommersiell yta i Stockholms innerstad ser AFA Fastigheter stora möjligheter i att rekrytera en specialistkompetens inom arkitektur. I oktober tillträder Mohamad Kawati, arkitekt SAR/MSA, en helt ny roll på AFA Fastigheter.   

Lars Edberg, chef för Förvaltning på AFA Fastigheter, ser många fördelar med den nya funktionen:

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Mohamad Kawati till oss. Den nya funktionen är en del i vår verksamhetsutveckling och syftar till att stötta och avlasta både projektledning och förvaltning samt att hålla vårt ritningsarkiv uppdaterat och à jour. Mohamads mångåriga erfarenhet av projektering, CAD-strukturer och hyresgästanpassningar blir en stor tillgång.

– Kraven på utformning av lokalerna och hyresgästernas behov förändras ständigt över tid. Just nu funderar till exempel många på hur erfarenheterna från den rådande pandemin ska kunna tas till vara i utformningen. En arkitekt inhouse med beställarkompetens mot entreprenörer och externa arkitekter ger oss även ett snabbfotat expertstöd i vår uthyrningsverksamhet, fortsätter Lars Edberg.