Nyheter

Byggstart i november: Nya kontorslokaler i Norra Frösunda i Solna

Projektet är en 3D-fastighet där Solna stad och fastighetsbolaget Fabege samarbetar. Solna kommun kommer att förvalta och äga simhallen som byggs i den undre delen av byggnaden och Fabege står för kontorslokalerna.
Byggstarten är planerad till november 2020 och förväntas stå färdig i oktober 2022. Byggnaden kommer att vara på 10 våningar. Projekteringsledare är H & T Projektledning AB och totalentreprenören är NCC Sverige AB.