Nyheter

Pandemiplankningen i SL-trafiken: En miljard kronor i förlorade intäkter i år

Det visar nya uppgifter från SL som sammanställt tjuvåkandets kostnad och omfattning för 2020.

– Nu stjäls från SL, nu stjäls från stockholmarna. Ett vanligt år talar vi om miljoner som försvinner ner i tjuvåkarna fickor. I år väntas förlusten uppgå till över en miljard. Detta dränerar värdefulla resurser från SL som annars hade gjort nytta i trafiken och kommit hederliga resenärer till del, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

– Den som tjuvåker stjäl inte bara från kollektivtrafiken utan också från hälso-och sjukvården i och med att vi delar budget. Att tjuvåka är därför inte bara att ta resurser från medresenärer, bussförare eller tågmekaniker, det är också att stjäla från sjuksköterskor och patienter som väntar i vårdköerna, fortsätter Tamsons.

– Det finns inga genvägar. Man måste ha en giltig biljett om man ska resa med kollektivtrafiken och har man inte en giltig biljett måste man se till att skaffa sig en sådan. För att knäcka pandemiplankningen går vi nu fram med ytterligare resoluta åtgärder och intensifierar biljettkontrollen, avslutar Tamsons (M),

Fakta:

För 2020 uppskattas kostnaden för tjuvåkning till en (1) miljard kronor. Sedan i mars har SL förlorat uppemot 100 miljoner i månaden på grund av pandemiplankning. Det innebär att totalkostnaden blir 1 miljard kronor när året ska summeras.

Med start denna vecka har SL:s arbete med biljettkontroller intensifierats och utökats. Det innebär att resenärerna kommer att märka av fler kontroller ute i verksamheten och i fler delar av den.

I SL:s budget för nästa 2021 pekas krafttag mot pandemiplankningen ut som ett avgörande mål.