Nyheter

Familjebostäder bygger mer än på 40 år – 1 500 hyresrätter i produktion

Familjebostäder har i uppdrag att bidra till att fler bostäder byggs i Stockholm och har nu rekordhög byggtakt med cirka 1500 hyresrätter i produktion. Det är mer än på 40 år. I höst byggstartas ytterligare tre projekt.

Nya Stockholmshus ska byggas i Farsta med 125 hyresrätter. 144 hyresrätter påbörjas i Älvsjöstaden och etapp 3 inleds i Drevvikshöjden, Farsta, med ytterligare 87 hyresrätter.

– Vi har en akut bostadsbrist i Stockholm och projekten i Älvsjöstaden och Drevvikshöjden bidrar till att skapa fler bostäder och tryggare stadsdelar. Familjebostäder arbetar för trygga boendemiljöer genom exempelvis bra skalskydd, fler ronderingar och kameror när det behövs, säger Dennis Wedin, ordförande för Familjebostäder och fastighets- och bostadsborgarråd.

– Vi ligger just nu i en hög produktionstakt som kunnat hållas uppe trots corona-pandemin under våren. Nästa år har vi inflyttning i nästan 900 nya lägenheter. Det är något av ett rekord, säger Håkan Siggelin, chef för Familjebostäders projektutvecklingsavdelning.

2019-2021 färdigställer Familjebostäder nästan 1600 hyresrätter. Därefter faller produktionstakten något.

– Vårt mål är att i snitt färdigställa 500 hyresrätter per år fram till 2023. Vi söker aktivt nya markanvisningar för att fortsätta bidra till stadens bostadsmål, säger Håkan Siggelin.

Planerade byggstarter hösten 2020:

125 lägenheter – Järflotta/Väddö, Farsta

144 lägenheter – Jordkabeln, Älvsjöstaden

87 lägenheter – Källvreten, Drevvikshöjden

Pågående produktion:

Genomsnitt 2020 – 1542

Planerad inflyttning 2021:

890 lägenheter