Nyheter

TB-Gruppen förvärvar 55 000 kvm mark i Knivsta för bostadsutveckling

– Det känns väldigt roligt att efter fem års planering och arbete med detaljplanen nu kunna tillträda fastigheten, säger Lars Kylin, vd på TB-Gruppen Bostad i Knivsta. Vi märker av ett stort intresse för bostäder i området och då känns det extra roligt att vi redan nu under hösten kan säljstarta det första bostadsprojektet under namnet Brf Skogshusen.

TB-Gruppen har förvärvat fastigheten Vrå 1:64 i Alsike, Knivsta kommun. Tomtarean är på 55 500 kvm och här planeras ca 135 bostäder.

Under fem år har TB-Gruppen i nära samarbete med Knivsta kommun arbetat för att planlägga fastigheten Vrå 1:64 för bostäder. Nu har detaljplanen, Lilla Brännkärrsskogen, vunnit laga kraft och köpet av fastigheten kunde fullbordas.

Inom fastigheten planerar TB-Gruppen att uppföra totalt 36 småhus samt ca 100 lägenheter med möjlighet till verksamhetslokaler i husens bottenvåningar. Förutom ny bebyggelse så kommer 2/3 av fastigheten att sparas som naturmark för rekreation och som ett viktigt grönstråk i Alsike. Gatorna runt området byggs om med breda gång- och cykelvägar och trädplanteringar.

Säljare till fastigheten är Stefan Larsson samt Ann-Stin och Curt Thärnström.