Nyheter

Svenska Bostäder bygger i Akalla

Stockholms stad satsar stort på att utveckla Finlandsgatan i Akalla och Svenska Bostäder har därför fått i uppdrag att bygga hyresrätter, lokaler och förskolor här. Svenska Bostäders kvarter Kotka och Saima kommer att göra gatan mer lik en stadsgata och locka fler att använda platsen.

Större lägenheter efterfrågas i Akalla och planen är att bygga två kvarter med cirka 380 hyresrätter. Lägenheterna kommer att variera i storlek men tonvikten ligger på större lägenheter eftersom det efterfrågas i området.

Kötiden för en fyra i Akalla låg 2019 på ca 13 år i genomsnitt. De två förskolorna kommer att ha plats för 200 barn. I bottenvåningarna planeras det för verksamheter som kan vara till nytta för alla i kvarteret. Byggstart är 2023.