Nyheter

CityMails utdelning blir fossilfri i hela Stockholms innerstad

Det blir möjligt tack vare användandet av det förnybara bränslet HVO100. Coop och Sellpy är två samarbetspartners till CityMail som välkomnar beskedet.

CityMail tar ett ytterligare steg mot att bli helt fossilfria. Utdelningen av brev och paket blir fossilfri i hela Stockholms innerstad genom att enbart förnybart bränsle, HVO100, används där CityMail behöver använda andra fordon än cykel.

Sedan länge har över 90% av CityMails leveranser i stadskärnorna och 50% av leveranserna i hela landet varit helt utsläppsfria då över 400 brevbärare varje dag cyklar ut med paket och brev. Man ser även till att post och paket levereras samtidigt för att undvika att onödiga sträckor körs, vilket skapar ytterligare positiva miljöeffekter.

Arbetet med att skapa helt fossilfria zoner fortsätter och CityMails mål är att 2030 vara helt fossilfria.

– Även om CityMails utdelning i grunden är otroligt miljösmart då våra brev och paket åker i samma fordon, så är det extra roligt att ta det sista steget och göra hela Stockholms innerstad fossilfritt, säger Einar Wahlbom, Försäljnings & Marknadsdirektör på CityMail.

Coop använder CityMail som leverantör och välkomnar nyheten om att alla leveranser i Stockholm blir helt fossilfria.

 – Coop har som ambition att vara den goda kraften i mat-Sverige. För att kunna vara det måste vi hela tiden leta samarbeten och stödja leverantörer att ta beslut för att minska sin miljöpåverkan. Som ju i förlängningen är vår miljöpåverkan. Därför tycker vi såklart att CityMails ambitioner om att bli helt fossilfria inom 10 år, och fossilfria i Stockholm redan nu, är ett stort steg i rätt riktning, säger Jonas Taube, Head of Coop Inhouse Agency, Advertising & Design på Coop Sverige AB.

Sellpy, som förmedlar försäljning av second hand-kläder, ser också positivt på samarbetet.

 – Försäljning av second hand innebär stora besparingar i koldioxidutsläpp jämfört med att köpa nytt. Vi på Sellpy har alltid strävat efter att hålla vårt eget avtryck på miniminivå, och där är leveranser till våra kunder ett viktigt område. Vi är glada för att CityMail tar det här steget och ser fram emot ännu mer hållbara alternativ för leveranser framöver, säger Gustav Wessman, Chief Marketing Officer på Sellpy.