Nyheter

Ex-jobb om sommargågator vann Trafiktekniska Föreningens pris

För andra året i rad vinner en av Norconsults unga talanger Trafiktekniska föreningens pris för bästa examensarbete.

– Det är jättekul ett arbete som jag lagt ner mycket tidoch hjärta i lyfts genom Trafiktekniska Föreningens utnämnande, säger gatuprojektören Vera Esiasson. Jag fick chansen att grotta ner mig i ett ämne som engagerar mig starkt, och min förhoppning är att uppsatsen kan bidra till kunskapsutvecklingen i branschen, fortsätter hon.

Titeln till det vinnande bidraget är ”Somliga gator är somriga gator – en jämförande studie av Sveriges sommargågator”. Vera hoppas att utmärkelsen kan bidra till att temporär stadsplanering och dess möjligheter lyfts fram mer framöver.

– Vi har mycket kvar att lära kring hur tillfälliga projekt kan integreras i den svenska stadsplaneringen.

Oftast så uppmärksammas resursstarka kommuner för dessa lösningar, men även mindre kommuner kan med små medel som få till stora förändringar i stadsbilden.

JURYNS MOTIVERING

Examensarbetet belyser hur flexibiliteten i användningen av våra gator och andra offentliga rum accentueras när förändringar i resesätt och utveckling av fordon m.m. allt mer får fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Examensarbetet är en gedigen kunskapsöversikt för ett aktuellt perspektiv på gaturummet som flexibelt offentligt rum, där utrymmet för både transporter och vistelse kan förändras utifrån bl.a. årstid och behov. Framgångsfaktorer och fallgropar belyses systematiskt. Ämnet är därför speciellt aktuellt i dagens stads- och infrastrukturplanering.”

En komprimerad version av resultaten finns här:

http://www.trafiktekniska.se/priser-och-stipendier/basta-examensarbete