Nyheter

Signalisten bygger nya hyresrätter i Solna

Signalisten vill bygga 75–100 nya hyresrätter i Bagartorp och Agnesberg. Igår den 16 november fattade Solna stad beslut om att starta detaljplanearbete för den föreslagna nyproduktionen.

De nya hyresrätterna byggs på Signalistens mark i befintliga bostadsområden, vilket innebär närhet till både service och kollektivtrafik. De lägenhetsstorlekar som föreslås i det här tidiga skedet är 2–4 rum och kök.

För att ta hand om det ökande behovet av parkeringsplatser föreslås också en utbyggnad av befintligt parkeringshus i närområdet.

– Det behövs fler bostäder i Solna och Signalisten tar sitt ansvar att bidra med ett välbehövligt tillskott av nya hyresrätter, säger Magnus Nilsson (M), styrelseordförande Signalisten.

Detaljplanearbetet planeras starta i början av 2021. Inom detaljplanen föreslås även nyproduktion av Wåhlin Fastigheter i samma områden.