Nyheter

Ny modern vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus

− Det känns fantastiskt att startskottet har gått för att uppföra detta nya tillskott till Danderyds sjukhus. Med den nya byggnaden säkerställs ett förbättrat patient-, personal- och logistikflöde vilket ger förutsättningar för att ytterligare modernisera vårt arbetssätt och stärka en god, effektiv och patientsäker vård på sjukhusets, säger Yvonne Haglund Åkerlind, VD vid Danderyds sjukhus.

Efter beslut i Regionfullmäktige den 17 november påbörjar Locum bygget av den nya vårdbyggnaden med vårdavdelningar, mottagningsverksamheter och en helikopterlandningsplats på taket. Arbetet väntas pågå till 2025 då Danderyds sjukhus AB övertar byggnaden.

Den nya vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus byggs direkt väster om den nya akutvårdsbyggnaden och får en totalyta om cirka 34 000 kvadratmeter i 14 våningsplan samt utrustas med en helikopterlandningsplats på taket.

Byggnaden inrymmer vårdavdelningar med 30 vårdplatser per avdelning fördelat på 18 enpatient- och 6 tvåpatientsrum, en intermediärvårdsavdelning, mottagningsverksamheter för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning och njurcentrum samt stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden. Totalt antal vårdplatser blir minst 164.

− Med den nya vårdbyggnaden ges Danderyds sjukhus inte bara ett tillskott av moderna ändamålsenliga och flexibla lokaler som effektiviserar vården och främjar arbetsmiljön, utan även en långsiktigt hållbar vårdbyggnad som över tid kan anpassas efter vårdens behov, säger Ingela Lundberg, avdelningschef Teknik och Digitalisering vid Danderyds sjukhus.

Den nya vårdbyggnaden är del av en långsiktigt plan för modernisering av verksamheten på Danderyds sjukhus. De senaste åren har omfattande ny- och ombyggnationer genomförts på området, exempelvis moderniserade vårdlokaler för bland annat infektion och högspecialiserad rehabilitering, en upprustad godsmottagning anpassad för sjukhusets utökade flöden samt en ny akutvårdsbyggnad som stod färdig 2019.

Illustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller