Nyheter

Huddinge slyröjer för ökad trygghet

Nu genomför klimat- och stadsmiljönämnden i Huddinge kommun nya trygghetsskapande åtgärder. Efter uppdrag av kommunfullmäktige den 2 november så kommer klimat- och stadsmiljönämnden med upp till 10 miljoner kronor, genomföra olika trygghetsskapande och förebyggande underhållsarbeten som slyröjning och dagvattenåtgärder.

Huddinge kommun vill använda en del av årets överskott för att öka tryggheten för invånarna. Insatserna kommer att ge både invånare och besökare ett mycket synligt resultat. Kommunen kommer åtgärda underhåll som blivit eftersatt och på så sätt minska kostnaderna på sikt.

– Huddingeborna ska känna att de bor i en trygg, trevlig och kreativ kommun. Med riktigt vass kompetens har vi kunnat ändra riktning i arbetet för att skapa fler öppna och hållbara mötesplatser i kommunen. Genom att röja sly vid vägar och i parker vill vi nu göra kommunen tryggare, säger Christian Ottosson (C), ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden.

Slyröjning

Stadsmiljöavdelningen som ansvarar för drift- och skötsel av Huddinges gator och parker kommer som en trygghetsåtgärd att genomföra slyröjningar för att förbättra sikten och för att hålla efter så att det inte växer igen längs kommunens vägar och i parkområden.

Träden får så långt det är möjligt stå kvar men riskträd, det vill säga skadade och sjuka träd, kan behöva tas bort så att de inte riskerar att skada omgivningen. Det kommer även genomföras ogräsrensning.