Nyheter

Öppet brev från Stockholms Näringsliv: ”Restriktioner och stödåtgärder måste gå i takt”

På initiativ av Stockholms Handelskammare har framstående aktörer från näringsliv, kultur och idrott skrivit ett brev till regeringen.

Syftet är att förmå regeringen att meddela vilket stöd som verksamheter kan räkna med samtidigt som nya restriktioner utökas eller befintliga skärps.

Petter Stordalen, ägare av Nordic Choice Hotels, är en av personerna som undertecknat skrivelsen.

– Det är många som sliter till följd av covid-19. Företagare, anställda och engagerade i verksamheter som innan mars gjorde fantastiska resultat oavsett ifall det var på scenen, spelplanen eller i bokslutet. Nu är situationen en annan. Intäkterna och sparkapitalet är borta för många. Men pandemin kommer att gå över. Det kommer en ny vardag och därför är det oerhört viktigt att allt görs för att dessa verksamheter ska överleva och fortsätta sysselsätta människor, säger Petter Stordalen.

Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare, menar att det funnits en ryckighet mellan att restriktioner införs och stödåtgärder meddelas.

Med initiativet hoppas Stockholms Handelskammare på en större politisk förståelse och bättre samordning mellan restriktioner och stödåtgärder.

– Vi har förståelse för restriktioner men de får inte genomföras på ett sätt som krossar delar av näringslivet. Inför regeringen i princip förbud mot vissa företagare att bedriva sin verksamhet måste det komma med raka och snabba besked om kompenserande åtgärder. Näringslivet har fått nog av osäkerhet, otydlighet och krånglig byråkrati. För att Sverige ska kunna ha en chans att starta om efter krisen måste politiken nu leverera, säger Andreas Hatzigeorgiou.

– Osäkerhet i form av väntan är väldigt betungande och det måste finnas en politisk tydlighet om. att näringsliv, idrott och kultur inte ensamt ska bära en alldeles för tung ekonomisk börda, säger Andreas Hatzigeorgiou.

BIld av Gabriele Lässer