Nyheter

Strategisk bytesaffär i Kungsängen

Genova har genomfört en bytestransaktion med KTI Holding där Genova avyttrar fastigheterna Sjöborren 5 & 6 i Sollentuna innehållande ett long stay-hotell till ett underliggande fastighetsvärde om 111 Mkr och samtidigt förvärvar fastigheterna Kungsängens–Tibble 25:1 innehållande en nyrenoverad förskola samt Örnsberg 2 innehållande en nyrenoverad skola för ett totalt underliggande fastighetsvärde om 129 Mkr.

Fastigheterna Sjöborren 5 & 6 som avyttras för ett underliggande fastighetsvärde om 111 Mkr förvärvades i december 2018 för 92,5 Mkr och innehåller ett long stay-hotell om cirka 2 600 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 6 Mkr.

De fastigheter som förvärvas inkluderar en nyrenoverad förskola i Kungsängen med ett nytecknat hyresavtal med Tellusbarn på 15 år samt en nyrenoverad skola i Örnsberg med nytecknat hyresavtal på 10 år med Distra Utbildningscenter. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 3 500 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 6,6 Mkr.

– Med denna affär utökar vi Genovas portfölj av samhällsfastigheter ytterligare, helt i linje med vårt mål att öka andelen hyresintäkter från detta segment samt bostäder. I Örnsberg planerar vi redan på en närliggande fastighet för ett större stadsutvecklingsprojekt tillsammans med ett antal fastighetsägare, vilken kompletteras väl av den förvärvade skolan. Vår ambition är att fortsätta genomföra strategiska affärer som denna och öka takten i vår projektutveckling, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Transaktionen i sammandrag:

Försäljning, underliggande fastighetsvärde: 111 Mkr.
Tillträdesdag: 15 februari 2020.
Uthyrningsbar yta: cirka 2 600 kvm.
Årligt hyresvärde: cirka 6 Mkr.

Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 129 Mkr.
Tillträdesdag: 15 februari 2020.
Uthyrningsbar yta: cirka 3 500 kvm.
Årligt hyresvärde: cirka 6,6 Mkr.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av lån och egna medel.