Nyheter

Stockholm Exergi: Koldioxidutsläpp från plasten motsvarar ett halvårs vägtrafik i Stockholm

Varje år förbränns över 160 000 ton plast i Stockholm. Om alla aktörer tog sitt ansvar skulle koldioxidutsläpp från plasten, motsvarande ett halvårs vägtrafik i Stockholm, kunna undvikas.

Stockholm Exergi presenterar nu siffror på hur mycket och vilka sorters plast som finns i stadens avfall. För att diskutera lösningar på plastproblematiken samlar bolaget berörda aktörer – politiker, myndigheter och avfallsbranschen – i ett webbinarium den 24 november.

Stockholm Exergi tar, som den sista aktören i en lång kedja i en produkts livscykel, varje år emot 900 000 ton avfall från Stockholms företag och hushåll. Istället för att deponeras blir avfallet som Stockholm Exergi behandlar en energikälla som förser stockholmarna med värme och nödvändig elenergi. Avfallsförbränning med energiåtervinning är ett bra sätt att återvinna en del av samhällets resurser, men det skulle vara ännu bättre utan plasten.

– Våra beräkningar visar att de 325 000 ton koldioxidutsläpp som energiåtervinningsprocessen årligen ger upphov till nästan uteslutande kommer från olika plaster som finns i avfallet. Vi menar att ökad och bättre sortering och materialåtervinning av plaster är en av de saker som har allra störst potential att minska koldioxidutsläppen i Stockholm och säkert i fler städer, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef Stockholm Exergi.

– Varje plastförpackning som inte sorteras rätt och går till materialåtervinning, utan istället hamnar i det avfall som förbränns är ett misslyckande. Vi på Stockholm Exergi kommer att göra allt vi kan för att minska våra utsläpp enligt vårt mål att bli klimatpositiva till 2025. Men alla aktörer i hela avfallskedjan behöver dela på ansvaret. Det gäller också politiken som måste rikta styrmedel mot de delar i kedjan som har rådighet att minska plastinnehållet i sin del. Genom tydliga incitament och skarpa krav kan vi öka återvinningen och minska mängden avfall och utsläppen, säger Ulf Wikström.