Nyheter

Wallenstam köper tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg

Stockholms stad har i dagarna tecknat en avsiktsförklaring med Wallenstam AB om att fastighetsföretaget nu ska köpa den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg.

Den tillfälliga saluhallen öppnade 2016, då renoveringen av ordinarie saluhall började, och användes under renoveringstiden för de handlare och restauranger som håller hus i den ordinarie byggnaden. Den tillfälliga hallen stängde när Östermalms saluhall återigen öppnades i februari 2020.

– Det är mycket glädjande ur både ett hållbarhets- och ett skattebetalarperspektiv att vi nu har kunnat göra den här överenskommelsen med Wallenstam AB, en seriös aktör i fastighetsbranschen. Nu får byggnaden en ny användning, och tids nog kommer arbetet med att återställa Östermalmstorg att kunna börja, säger Dennis Wedin (M) bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

– Renoveringen av Östermalms saluhall var en dyr historia för skattebetalarna, under Socialdemokraterna ansvar skenande kostnaderna. Mitt fokus är att värna skattebetalarnas pengar. Därför motsatte jag mig planen att lägga miljontals kronor på att riva den tillfälliga saluhallen och istället starta en försäljningsprocess. Under ett års tid har staden haft dialog med nära 100 intressenter, avslutar Dennis Wedin.

Avsiktsförklaringen innebär att Stockholms stad och Wallenstam gemensamt ska verka för en överlåtelse av saluhallen genom köpeavtal och att Wallenstam ges ensamrätt att förhandla med staden om köpet till och med den 1 februari 2021. Nästa steg efter avsiktsförklaringen är att slutföra överenskommelsen och teckna avtal, ambitionen är att göra det under januari månad.

– Det är en fin fastighet och på detta sätt vill vi hjälpa Stockholms stad att hitta en hållbar fortsatt användning av byggnaden. Vi ser olika möjliga användningsområden och platser för en återanvändning av byggnaden. Däremot så kan vi inte idag säga var och hur den kommer nyttjas fortsättningsvis eftersom det också kräver en egen process och ytterst blir en bygglovsfråga, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam.