Nyheter

20 miljoner ton sten kan bli nya öar istället för sopberg

Under flera hundra år har Stockholms stad byggts ut med fyllnadsmassor från byggen. Berzeli park var på 1800-talet ett träsk som byggdes igen med fyllnadsmassor.

Under det pågående bygget av Förbifart Stockholm tippas alla restmassor på upplag i Botkyrka, Järfälla och Upplands Väsby. Utbyggnaden av tunnelbanan och Förbifart Stockholm beräknas ge 20 miljoner ton restmassor.

Denna strategi lämnade man senare men nu plockar man fram ideen igen med MASSA-projektet.

MASSA-projektet är ett samarbete mellan KTH, Stockholms stad, arkitektkontoret GAIA och Studio Erixon Aalto. Projektet startar i januari 2021 och ska pågå i fyra år. Projektet går ut på att ta hand om massorna från de nya tunnlarna under Stockholm och se massorna som en resurs istället för en restprodukt.

– Tänk om vi inte behövde transportera dem alls?, säger arkitekten Marta Bohlmark till Stockholmdirekt. Då skulle vi slippa den här skytteltrafiken genom stan och alla problem som följer av detta, till exempel buller, koldioxidutsläpp och slitage på vägarna.

Ett av målen är att hitta nya platser för kajer och konstgjorda öar.

– Det fanns en tid när staden byggdes efter bilen, och innan dess var det efter båten; det fanns i princip inte en enda naturlig strandkant i innerstaden. Men nu befinner vi oss i en annan tid, och vi måste ta reda på hur de här ytorna ska bli mer tillgängliga även för människor utan bil eller båt, fortsätter Marta Bohlmark.

Ett exempel där man planerar för att bygga ett konstgjort område är Norra Djurgårdsstaden där man planerar ett nytt område med 1500 bostäder. Hälften av ytan föreslås att vara konstgjord mark från restmassor.