Nyheter

Nischer Properties säljer byggrätter i Järfälla

Nischer Properties och Nyhem Bostad säljer genom dotterbolag aktierna i Nischer Järfälla 1 AB och därmed indirekt fastigheten med 153 byggrätter i Tallbyhov, Järfälla för 70 miljoner till William Nayis AB.

Försäljningen är villkorad av att samtliga aktieägare i Nischer Järfälla 1 AB godkänner försäljningen, att bygglov för fastigheten beviljas samt att köparen genomför en due diligence-undersökning av bekräftande karaktär och därvid inte identifierar väsentliga risker avseende förvärvet.

Försäljningen ger en beräknad vinst om cirka 18 miljoner varav Nischer äger 64,6% och övriga minoritetsägare 33,4%.

Byggrätten består av 12 LSS bostäder samt 141 bostadsrätter. Nischer ingick marköverlåtelseavtal med kommunen gällande LSS bostäderna samt förvärv av byggrätterna den 5 oktober 2020 efter beslut i kommunstyrelsen.

– Projektet är utvecklat med vårt kostnadseffektiva och hållbara modulsystem i åtanke och det är glädjande att vi hittat en part som tar vid och tillför eftertraktade bostadsrätter till Jakobsberg. Det här ligger helt i linje med vår strategi att fokusera på hyresrätter och bygga upp vårt eget fastighetsbestånd, förklarar Robert Vangstad, VD på Nischer Properties AB.

Tillträdet är planerat till den 31 januari 2021.