Nyheter

Amido tecknar avtal med Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag

Amido har tecknat avtal för leverans av Smart passage till ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Leveransen påbörjas i januari och beräknas klar i februari varpå den blir publik och lanseras till hyresgästerna.

– Det är min förväntan att vi kommer se många sådana här avtal tecknas under nästa år allt eftersom fler räddningstjänster och regioner ansluter. Det är fantastiskt att se det stora intresset från både allmännyttan och privata fastighetsbolag, vem vill inte att räddningsinsatser ska kunna ske snabbare och säkrare? säger Johnny Berlic vd Amido AB.

Tjänsten omfattar räddningstjänsten då regionen i området ännu inte är integrerad till Smart passage. Omfattningen av avtalet utökas automatiskt till att inkludera ambulansutryckningar så fort det blir tillgängligt i regionen.

Under 2020 har det tecknats avtal med räddningstjänster runt om i landet inom vilkas område över två miljoner människor bor. Det har varit pandemirelaterade förseningar men regelbundna leveranser har kommit igång och allt fler räddningstjänster gör Smart passage obligatorisk framgent.

Samtidigt startades under hösten en storskalig pilot i Växjö där större delen av kommunens och det kommunala bostadsbolagets digitala lås togs med.

Paketeringen av Smart passage till Allmännyttan skiljer sig från Amidos vanliga ramavtal för Alliera. En kund behöver inte teckna avtal för Alliera för att bli Smart passage kund och bidrar således inte till att antalet digitala nycklar i Alliera ökar. Intäktsmodellen är i form av en SaaS-modell med återkommande intäkter så länge tjänsten används.

– Samtidigt måste fler regioner och räddningstjänster ansluta sig. Att det är möjligt att leverera till två miljoner invånare idag betyder att det fortfarande saknas åtta. Det kan inte få ta fem år att få med alla på båten för något som räddar liv, avslutar Johnny Berlic.