Nyheter

Unikt samarbete i Hässelby: Barnen delaktiga i nybygget av förskolan Kaprifol

Det var under pingsthelgen 2015 som en brand ödelade den tidigare förskolan på platsen, men nu ersätts denna med en förskola enligt det spännande konceptet ”Framtidens förskola”.

Björn Sundström, projektansvarig hos SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB):

– I det här projektet var jag faktiskt med från allra första början då jag åkte ut till platsen i Hässelby nästan direkt efter branden och började dra upp de första planerna för en ny förskola. Det fanns goda möjligheter både för tomtutvidgning och att använda vårt koncept ”Framtidens förskola”. Förskolan Kaprifol tror jag kommer att tjänstgöra som en förebild när vi framöver bygger fler förskolor.

Rofylld miljö

Förskolan Kaprifolen bygger på ett koncept med en genomtänkt och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs för en pedagogisk och rofylld miljö. Ett storkök gör att personalen kan laga mat på plats.

Förskolans fasad är omsorgsfullt anpassad till området och den innovativa utemiljön är skräddarsydd efter stadsdelens önskemål med målet att ge barnen en utmanande och lärande lek. Både mindre och lite större barn har fått mer specifikt utformade lekmiljöer, vilket är ett praktiskt resultat av bland annat Björn Sundströms tidiga besök på platsen.

Barnen var också involverade genom det smått unika plansamråd, där de fick både teckna och ta fram modeller i papp för den kommande förskolan. Resultaten syns bland annat på de trapphus som också utgör nödutgångar.

Det är Arcona som på uppdrag av SISAB nu snart färdigställt den nya förskolan, där byggnaden omfattar drygt 1500 kvadratmeter i två plan med tillhörande komplementbyggnader. Därtill den nya förskolegården som blir ungefär 3.800 kvadratmeter stor. Det är Erfator med gedigna erfarenheter inom förskole- och skolbyggnationer, som i samverkan med SISAB svarat för projekteringsledning och byggledning i projektet.

– Genom att använda typhus också för förskolor håller vi förstås nere kostnader, samtidigt som vi lär oss mer för varje projekt vilket gör att vi finslipar och förbättrar kontinuerligt. Inom konceptet finns stora möjligheter till anpassad gestaltning för specifika tomter, avslutar Björn Sundström. Och jag tycker personligen att konceptet ”Framtidens förskola”, när vi nu på olika platser uppfört 19 förskolor, är bland det mest genomtänkta och bästa vi sett inom förskolevärlden.