Nyheter

Induo levererar hårdvara till projektet Smart & uppkopplad belysning

Induo har under 2020 levererat hårdvara till Stockholm Stads projekt Smart & uppkopplad belysning. Smart & uppkopplad belysning är ett av flera projekt i staden som skall bidra med en smart infrastruktur för framtida IoT-satsningar och sätta grunderna för ett ekosystem för smarta belysningsanläggningar.

Stockholm Stad har som mål att vara världens smartaste stad 2040. Staden jobbar intensivt med ny teknik där uppkoppling och IoT ingår. Med ny teknik kan man bygga system med lägre klimatavtryck, som är billigare i drift än nuvarande teknik och som kan ge medborgarna bättre service på en gång. Projektet Smart och uppkopplad belysning ska modernisera och effektivisera stadens utomhusbelysning.

Under 2020 medverkade Induo och hårdvaruleverantören Encore Networks i en del av projektet Smart & uppkopplad belysning som leverantör av hårdvara och en plattform för att hantera enheter.

I ett första pilotprojekt har man kopplat upp 180 armaturer i Spånga-Tensta där man på bred front ställer om till LED-belysning. En del av detta pilotprojekt innefattar belysningskabinetten, de stora elskåp, som står utplacerade i staden för att kontrollera gatubelysningen. Det är till dessa Induo och Encore Networks bistått med en gatewaylösning för att kunna överföra data till stadens plattform, SLV.

Den tidigare lösningen bygger på gammal teknik. Den har envägskommunikation med en lösning från 1994 baserad på personsökarteknik. Systemets hårdvara är svår att få tag reservdelar till, och saknar återkoppling om något slagits på. I pilotprojektet har staden använt EN-4000IE, en industriell router från Encore Networks som kan kommunicera med energimätare och dessutom har olika I/O, GPS med mera.

För att realisera alla önskemål i projektet har Induo och Encore Networks vidareutvecklat både hårdvara och mjukvaruplattformar. Dels har systemen anpassats för att kunna läsa av hela nio stycken elmätare i varje kabinett, dels har antalet larmanslutningar på routern byggts ut. Med den vidareutvecklade lösningen går det att se om en kontaktor är tillslagen eller inte, om någon jobbar i skåpet eller inte samt att se om något överhettats eller om en säkring gått sönder.

Position och driftsdata för varje router överförs till Encore Networks plattform EnCloud och för detta projekt har en rad speciella funktioner utvecklats i denna plattform. Routern läser alltså av ett antal funktioner och ser till att allt omvandlas från signaler i belysningsskåpet till TALQ2-protokoll som Stockholms Stads systemstöd SLV kan hantera. I SLV kan man se kabinetten på en karta, se dess status, slå på och av strömmen och hantera larm.

– Vi har till exempel utvecklat möjligheten att visualisera alla elmätare i vår plattform, men enligt stadens önskemål översätter vi alla dessa data till TALQ2-data och skickar vidare via en säker uppkoppling till stadens plattform, säger Matt Jamesson, Encore Networks.

Bild av Tommy Takacs