Nyheter

Kulturhuset har fått nytt fastighetssystem under ledning av Skanska

Kulturhuset och Stadsteatern i Stockholm har under ledning av Skanska och på uppdrag av Stockholms stad, genomgått en omfattande renovering. Schneider Electric har i nära samarbete med Skanska utfört styrentreprenaden.

Resultatet är att bland annat el, ventilation och vvs numera är uppkopplade till fastighetssystemet EcoStruxureTM Building Operation, som möjliggör övervakning och styrning av de 72 000 kvadratmeter stora lokalerna. Energianvändningen i de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna ska löpande optimeras och följas upp, för att bidra till stadens långsiktiga ekonomiska och ekologiska hållbarhetsmål.

Det var Skanska som 2019 gav Schneider Electric i uppdrag att utföra styrentreprenaden i Kulturhuset och Stadsteatern i Stockholm, för att säkerställa hållbara, funktionella och driftssäkra lokaler.

– Det har varit väldigt roligt att få arbeta med att modernisera fastighetssystemet i en av Stockholms verkliga profilbyggnader. Framgångskonceptet i ett så här komplext projekt är noggrann planering och ett tätt samarbete mellan de inblandade parterna och vi har verkligen arbetat nära Skanska under hela projektet, säger Johan Neiderstam, projektledare på Schneider Electric.

Optimering av inomhusklimat och energieffektivitet

El, vvs och ventilation har kopplats upp till EcoStruxure Building Operation, en öppen, säker och skalbar IoT-plattform från Schneider Electric. Plattformen ger en överblick över hela fastighetssystemet, möjliggör övervakning och styrning och optimerar både inomhusklimat och energieffektivitet.

– Det är ett väl uppbyggt system med bra grafiska bilder och hög kvalitet på det utförda arbetet, säger Anders Olsson Liljedahl, installationsledare på Skanska. På Skanska ställer vi höga krav på våra partners och jag kan konstatera att Schneider Electric har levt upp till kraven.

Projektet har efter planeringsfasen genomförts i högt tempo. Schneider Electric har i genomsnitt färdigställt ett apparatskåp i månaden under ett års tid. Installationen blev klar i somras, helt enligt tidplan, och har nu även slutbesiktigats.

Johan Neiderstam, projektledare och Filip Steijner, tekniskt ansvarig, har hållit i trådarna från Schneider Electrics sida.