Nyheter

Vectura moderniserar blåklassad förrådsbyggnad till förskola i Norra Djurgårdsstaden

Vectura har moderniserat en blåklassad kulturhistorisk förrådsbyggnad till en ny förskola i det hållbara stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Under måndagen öppnade förskolan Anna upp verksamheten för barnen.

Beläget i det gamla gasverksområdet i Hjorthagen precis intill Bobergsskolan ligger numera förskolan Anna.

Byggnaden består av två delar, en blåmärkt före detta förrådsbyggnad från 1909 som Vectura har moderniserat samt en ny tillbyggnad som sammanlänkar förskolan med Hjorthagens idrottshall.

– Stort fokus har legat på bevarande av antikvariska värden, såsom fasader, tak, fönster, travers, balkar och pelare av trä. Samtidigt certifierar vi fastigheten enligt Miljöbyggnad Silver, men med ännu högre ambitionsnivå gällande bland annat energiförbrukning, ljudmiljö och fuktkontroll. Det är med glädje vi välkomnar verksamheten till ett förädlat historiskt byggnadsverk där barn får möjlighet att utvecklas i en trivsam, genomtänkt och fin miljö, säger Petter Ekevärn, Projektutvecklingschef på Vectura.

Under december 2020 färdigställdes förskolan tillsammans med Byggmästargruppen och Helm Project. Projektet har haft höga kvalitetsmål gällande ämnen i inbyggda material och installationer där godkända standardprodukter har bytts ut till miljövänliga och hållbara produkter. Projektet har även noggrant följt upp och minimerat mänger av byggavfall samt körda kilometer för alla transporter.