Nyheter

Rekordår för SKB 2020

Aldrig under sina 104 år på bostadsmarknaden har SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, byggt så mycket som under det gångna året. Föreningen har tre pågående projekt med 364 kooperativa hyresrätter.

– Coronapandemin har fått stora konsekvenser för samhället samtidigt som behovet av bostäder fortsatt är högt. Därför är vi mycket nöjda med att vi under ett år som 2020, byggt mer än tidigare, säger Eva Nordström, vd på SKB.

SKB har funnits sedan 1916 och är idag Stockholms största privata hyresrättsaktör med över 8 000 kooperativa hyresrätter i Stockholms stad och fem kringliggande kommuner. Kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt. Just nu pågår byggnation av 364 nya kooperativa hyresrätter varav 128 i Hagastaden, 114 i Bromma samt 122 i Rosendal i Uppsala.

– Vi följer utvecklingen och noterar att det är färre som flyttar till huvudstaden samtidigt som det finns ett ökat intresse att bo i regionen. Pandemin har påverkat våra sätt att bo och jobba och därför är vi extra glada över att vi bygger våra första kooperativa hyresrätter i Uppsala. Vi har sedan några år ett ökat fokus på att etablera oss i fler kommuner inom pendlingsavstånd till Stockholm, säger Eva Nordström.

Kooperativa företag är hållbara 

Eva menar också att kooperativa företag ligger i tiden och hänvisar till rapporten ”Kooperation på framtidens villkor” från Svensk Kooperation och Kairos Future som visar att kooperativa verksamheter kan bidra till att lösa flera av framtidens utmaningar.

– Rapporten visar bland annat att unga lockas av ansvarstagande och de kooperativa företagens långsiktighet. Vårt långsiktiga hållbarhetsansvar på SKB sträcker sig ovanligt långt, under våra 104 år har vi aldrig sålt ett enda hus. Som evighetsförvaltare är en sund ekonomi vår bas, där överskottet återinvesteras vilket gör att vi kan bygga i såväl hög- som lågkonjunktur, säger hon. 

Illustration: Studio Superb