Nyheter

Ljudlarm som brottsprevention

Värmdö kommun har installerat ljudlarm vid fastigheter i Gustavsbergs centrum. Syftet är att förebygga kostsam skadegörelse samt att minimera möjlighet till narkotikahantering och annan brottslighet på platsen.

Några av kommunens fastigheter i Gustavsbergs centrum har tidvis varit ansatta av klotter och skadegörelse, samt varit en plats för narkotikahantering. Under våren 2020 genomfördes en trygghetvandring där en rad förslag och åtgärder diskuterades. Förutom polis- och väktarrondering samt insatser i utomhusmiljön så föreslogs att ljudlarm skulle installeras.

– Ljudlarmen ska ses som en förstärkning av befintliga åtgärder men också en tydlig markering från vår sida. Vi har under flera år utvecklat vårt brottsförebyggande och preventiva arbete, och det här är ett nytt verktyg i vår verktygslåda för att bibehålla tryggheten och säkerheten för Värmdöborna, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Ljudlarmen aktiveras i samband med aktivering av larmet till byggnaden. Larmet har sedan en sensor som känner av om någon befinner sig i området direkt bakom byggnaden. En signal på frekvensen 16-18,5 khz ljuder om någon kommer inom sensorns radie.

Ljudlarmet når endast yngre

Ljudet som larmet ger är ett högfrekvent pip som uppfattas av ungdomar mellan cirka 13-26 år, övriga kan inte uppfatta ljudet då det omöjliggörs av hörselutvecklingen.

– Ljudet är obehagligt men helt ofarligt. Vi har sett att det fungerar i andra kommuner, bland annat i delar av Stockholm Stad, och ser det som ett komplement till övriga och ibland mer resurskrävande insatser, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Larmen installerades i början på det nya året och en utvärdering kommer att göras under året. Larmet är säkert och lagligt och syftar till att hålla ovälkomna besökare borta samt förebygga skadegörelse och drogrelaterad verksamhet.

Läs mer om ljudlarmet här:

Mosquito The Anti-Loitering & Teenager Repellent | Mosquito (themosquito.co.uk)