Nyheter

Klart: Förskolan på Nobelberget i Sickla

I början av januari kunde äntligen Jensen förskola dra igång verksamheten i den gamla panncentralen i hjärtat av den framväxande nya stadsdelen på Nobelberget i Sickla, där White Arkitekter stått för både förskolan och flera bostadshus på uppdrag av Atrium Ljungberg.

Den gamla industribyggnaden har kunnat bevaras och anpassas för en helt ny verksamhet, samtidigt som en lekfull påbyggnad tillkommit. En arkitektur inspirerad av barnets perspektiv, som områdets minsta ska kunna leka och utvecklas i.

Förskolan heter JENSEN förskola Nobelberget och drivs av JENSEN education. Verksamheten som totalt rymmer sex avdelningar med plats för 120 förskolebarn öppnade den 7 januari, i vad som är en helt unik byggnad.

Med sin karaktäristiska, 40 meter höga skorsten är panncentralen ett viktigt landmärke på Nobelberget i Sickla. Den gamla industribyggnadens fasad och bjälklag har behållits för att framhäva byggnadens historia.

Förskolans nya tredje våning, regnbågen, tycks sväva ovanpå den gamla panncentralen och knyter samman det höga berget på baksidan med den ursprungliga byggnaden. För att skapa mer ytor inomhus och samtidigt inte minska de redan komprimerade lekytorna utomhus fungerar den nya tredje våningen också som en bro, vars undersida är klädd i ett reflekterande material, som gör att barnen kan titta upp och se sig själva från ett annat perspektiv.

Från de många utkiksplatserna kan barnen se vad som händer runtomkring dem, både utomhus och inomhus, och upptäcka nya aspekter av sin omgivning, gång på gång. Arkitekturen har genomgående utformats på ett sätt som ska uppmuntra till fantasi, rörelse och lärande.

– Genom hela gestaltningsarbetet har vi inspirerats av barnets perspektiv på världen. Vi behöver fortsätta att bli ännu bättre på att inkludera barns perspektiv isamhällsplaneringen och ta hjälp av arkitektur för att skapa bättre förutsättningar för barn att kunna växa och lära. Det är otroligt viktigt för den sociala hållbarheten i vårt samhälle och något som vi behöver säkerställa, inte minst nu sedan FN:s barnkonvention blivit lag i Sverige. Panncentralen är en förskola som från början till slut gestaltats med barnets bästa i åtanke, säger Elena Kanevsky, ansvarig arkitekt på White arkitekter.

Totalt planeras för cirka 500 bostäder på Nobelberget i Sickla.

Det första bostadskvarteret står redan klart och produktion pågår för fullt i nästkommande kvarter.Genom utvecklingen av Nobelberget knyts Hammarby Sjöstad ihop med Sickla. Längs med Sicklastråket, ett promenad- och cykelstråk, som löper genom området, finns förutom förskolan även ett kafferosteri med uteservering och andra verksamheter i gatuplan.