Nyheter

Bengt Dahlgren anställer hållbarhetsstrateg

Bengt Dahlgren stärker sin hållbarhetsposition mot kunder och marknad genom rekryteringen av Daniel Oppenheim som kommer att arbeta som senior hållbarhetsstrateg på Bengt Dahlgren i Stockholm.

Erik Bolander, VD för Stockholmsbolaget kommenterar rekryteringen:

Bengt Dahlgren är och vill förbli en positiv aktör på marknaden och vi strävar efter att möta våra kunders långsiktiga utmaningar och möjligheter. Vi är i en samhällsförändring, med stora hållbarhetsutmaningar, där framförallt klimatförändringarna påverkar. Detta skapar förutsättningar för hållbar stadsutveckling, ett mer hållbart näringsliv och för våra kunder att agera långsiktigt. Därför välkomnar vi Daniel Oppenheims bakgrund och kompetens som blir en värdefull tillgång för både Bengt Dahlgren och våra kunder framåt.

Daniel har 10 års erfarenhet av att integrera hållbarhet i företags och organisationers verksamheter, varav 8 år som hållbarhetskonsult och managementkonsult från bl.a KPMG, Climate Change and Sustainability Services och managementkonsultfirman Matters Group.

Daniel har arbetat mot ledningsgrupper och hållbarhetschefer inom olika branscher och har därför en bred erfarenhet av olika typer av strategiska hållbarhetsfrågor.

– Det känns inspirerande på flera sätt att bli en del av Bengt Dahlgren. Jag ser Bengt Dahlgren som en aktör för hållbar stadsutveckling med en ambition och vilja att bidra till positiv samhällsutveckling genom sin konsultaffär. Där hoppas jag kunna bidra med helhetstänk, strategisk kompetens och många års erfarenhet av att jobba med hållbarhetsfrågor mot bland annat fastighetsbranschen. Tillsammans med bolagets tekniska kompetens, inom bygg och fastigheter, finns en bra grund för brett värdeskapande mot marknad, säger Daniel.

Bild av Ylanite Koppens