Nyheter

Gestaltningsuppdrag för markyta utomhus vid St Görans sjukhus

Region Stockholm bjuder nu in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för gestaltningsuppdrag för framtidens S:t Görans sjukhus. Uppdraget avser utformning av ett två-dimensionellt konstverk på marken vid en utomhusgård.

En omfattande om- och nybyggnation vid S:t Görans sjukhus pågår och är en strategisk investering som syftar till att möta de behov som den framtida sjukvården står inför.

Nya huskroppar har byggts i anslutning till befintliga byggnader. Byggnationen vid sjukhuset ska tillgodose behovet av generella och flexibla vårdlokaler för behandling, slutenvård och öppenvård.

I denna stora investering är konstnärlig gestaltning en viktig del.

Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension. Genom gestaltningarna fortsätter en tradition av platsspecifik konst på St. Görans sjukhus. Konsten följer människornas rörelser genom hela anläggningen. Förutom i patientnära miljöer finns det konstnärliga gestaltningar i gemensamma utrymmen som korridorer, hisshallar och entréer.

Byggnationen slutförs i etapper och under 2021 kommer stora delar av de ny-och ombyggda lokaler tas i bruk av vården. Ett flertal nya konstnärliga gestaltningar har redan färdigställts vid sjukhuset under projektets gång, och bildar en spännande ny helhet tillsammans med de äldre gestaltningarna på platsen.