Nyheter

Norstedtshuset förses med förnybar energi

Afa fastigheter fortsätter att investera i grön hållbar teknik och har en tydlig strategi med ambitiösa hållbarhetsmål. Afa Fastigheter strävar efter ett cirkulärt resursutnyttjande i hela deras verksamhet. Det innefattar bland annat förnybar och effektiv energianvändning.

Enstar AB kommer att utföra denna Energientreprenad under första halvåret av 2021. Det nya energisystemet kommer att förse Norstedshuset i Stockholm med förnybar energi för värme och kyla.

Systemet kommer att leverera en total värmeeffekt om ca. 400 kW och total kyleffekt om 500 kW. Den samlade energibesparingen kommer uppgå till cirka 670 MWh om året för värme och kyla, motsvarande ca 70 %.

– Vi är mycket glada och stolta över att få leverera ytterligare ett energisystem med förnybar energi till Afa Fastigheter. Efter en tidigare lyckad installation av ett nytt energisystem för Münchenbryggeriet, kommer vi nu att leverera ett energieffektivt och miljövänligt system även för Norstedtshuset. Systemet består i huvudsak av kyl/värmepumpar med köldmedia med lågt GWP, och sjövattensystem för återvinning av Mälarvattnet. Detta ger en robust, framtidsäkrad och driftsäker energiproduktion, säger Peter Jordell, Teknisk Chef och grundare, Enstar AB.