Nyheter

Parkeringsavgifter i Huddinge och Stuvsta

Den 12 april inför Huddinge kommun, parkeringsavgifter i centrala Huddinge och Stuvsta under en försöksperiod på tolv månader.

Genom parkeringsavgifter i centrala Huddinge och Stuvsta vill Huddinge kommun förbättra framkom­ligheten på gator och tillgänglighet på parkerings­platser i närheten av stationerna. I dagarna går kommunen ut med information om avgifterna till boende, företag, föreningar och fastighetsägare i området. Beslutet att införa parkeringsavgifter fattades av kommunfullmäktige den 24 april 2017.

Trycket på parkeringar har ökat

I dag är det gratis att parkera på kommunala gator i stora delar av centrala Huddinge och Stuvsta. Det gör att många väljer att parkera på gatan, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram på gator nära pendeltågsstationerna. Trycket på parkeringar har också ökat, inte minst sedan andra kommuner i Stockholms län infört parkeringsavgifter.

– Som boende i ska man inte behöva oroa sig för att bli inparkerad eller att inte kunna ta sig fram till sin egen fastighet på grund av olämpliga parkeringar, vilket vi tyvärr sett exempel på. Samtidigt vill vi att det ska vara möjligt att hitta en parkering i dessa områden om man ska besöka någon, vilket inte skulle vara möjligt med parkeringsförbud eller liknande lösningar. Vi vill undersöka om man på detta sätt kan få en mer ordnad situation som fungerar för alla, säger Nicholas Nikander, (L) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun.

Utvärderas löpande

Försöket med avgifter pågår under tolv månader och kommer att utvärderas löpande. I god tid innan försöksperioden avslutas i april 2022 beslutas om parkeringsavgifterna blir kvar, och om eventuella korrigeringar av områden och reglering behövs.

– Införandet av parkeringsavgifter vilar på grundidén om att skapa en bättre tillgänglighet på parkeringsplatser och en förbättrad framkomlighet inom dessa områden. Besökare som ska utföra kortare serviceärenden eller besökare som ska hälsa på någon bekant hoppas vi ges en bättre möjlighet att hitta parkering. En förbättrad framkomlighet kan även medföra en större attraktion för hållbara resor som exempelvis gång eller cykel vilket även går i linje med kommunens trafikstrategi, säger Jon Hugmark, trafikingenjör, Huddinge kommun.

Bild av Florian Pircher