Nyheter

Nya seniorbostäder till Fruängen

Igår beslutade Micasa Fastigheter att omvandla Fruängsgårdens servicehus till seniorboende.

– Vi blir fler äldre och seniorboenden är en viktig boendeform som vi behöver se mer av i Stockholm, säger Stockholms äldreborgarråd Erik Slottner (KD).

Fastigheten Fruängsgården består av tre huskroppar i centrala Fruängen. Idag inrymmer fastigheten både ett vård- och omsorgsboende och ett servicehus. Servicehuslägenheterna har dock omfattande renoveringsbehov, och tomgångshyror till följd av låg beläggningsgrad har varit ett problem. Efter önskemål från den lokala stadsdelsförvaltningen ersätts nu servicehuset av seniorlägenheter.

– Fruängsgården är en fastighet i ett attraktivt läge med goda kommunikationer som dessutom ligger i anslutning till ett vård- och omsorgsboende. Platsen är därmed mycket passande för nya seniorbostäder, fortsätter Erik Slottner (KD).

– Fastigheten behöver renoveras oavsett, och med tanke på att servicehuset inte varit fullt belagt är jag glad att vi nu beslutat att skapa 80 nya attraktiva seniorbostäder istället, säger Michaela Hollis (KD), styrelseordförande i Micasa Fastigheter.

Seniorbostäder definieras som bostäder avsedda för personer som är 65 år eller äldre. Inom allmännyttan finns idag 2 232 seniorbostäder i Stockholm. Till 2040 har staden enligt riktlinjerna för bostadsförsörjning mål om att bygga 3600-4200 nya seniorbostäder.

– Seniorboenden är helt vanliga bostäder, med en särskild äldreprofil. Till skillnad från vanliga äldreboenden kräver seniorboenden inte någon biståndsbedömning. Lägenheterna i Fruängen är ett steg på vägen mot en allt mer äldrevänlig stad, avslutar Erik Slottner (KD).