Nyheter

Naturskyddsföreningen: ”Omodern motorväg söder om Stockholm gör att vi missar klimatmålen”

”Vägplanen för motorvägsprojektet Tvärförbindelse Södertörn har varit ute för granskning till 23 februari. I en akut klimatkris fortsätter Trafikverket arbetet med en omodern motorväg söder om Stockholm som gör att vi riskerar att missa klimatmålen.”

Det skriver Beatrice Sundberg och Alexandra Blomqvist på Naturskyddsföreningen i en debattartikel på ETC:

”Många instanser, till och med Trafikverket själva, pekar på att trafiken måste minska för att klimatmålen ska nås. Klimataspekterna har överhuvudtaget inte beaktas vid planeringen, vilket även Naturvårdsverket kritiserat starkt. Det absurda är dessutom att Trafikverket bygger projektets ekonomi på att bilåkandet ska öka. En planering för en infrastruktur där klimatmålen för 2030 är styrande skulle ha hittat andra, mera moderna alternativ än en motorväg för bilar.”

”Om regeringen verkligen vill att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland är det hög tid att ge andra direktiv till Trafikverket. Då ryms inga nya omoderna motorvägar. Nu måste vi ställa om samhället i enlighet med Parisavtalet så att människor på jämlika villkor har möjlighet att välja hållbara sätt att resa. Och fortsätta njuta av den fantastiska natur som finns kvar!”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.etc.se/debatt/battre-klimatet-att-skrota-motorvagen