Nyheter

Trygghetsbesiktning av SKB:s kvarter

SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, utvecklar sitt arbete för att säkerställa att alla hyresgäster trivs och känner sig trygga i sin boendemiljö. Under 2021 ska samtliga av föreningens kvarter genomgå en trygghetsbesiktning och några kvarter ska även trygghetscertifieras.

SKB arbetar aktivt med sitt trygghets- och trivselarbete och mäter regelbundet trivsel, service och den upplevda tryggheten bland de boende via olika enkäter. Den senaste undersökningen via en digital medlemspanel, visade att 92 procent känner sig mycket eller ganska trygga i sitt bostadsområde. Motsvarande siffra för Stockholms invånare är generellt 85 procent, enligt en Novus-undersökning.

– Vi håller en jämn och hög kvalitet i förvaltningsarbetet och det är alltid basen för trivsel och trygghet. Nu har vi valt att gå ett steg längre genom att besiktiga våra kvarter och få ett ännu tydligare mått på vårt trygghetsarbete. Men vi vill veta hur vi kan bli ännu bättre, säger Madeleine Brisère, förvaltningschef på SKB.

De trygghetsbesiktningar som nu påbörjas tillsammans med Svensk Trygghetscertifiering, ger SKB ytterligare ett verktyg för att planera och prioritera det fortsatta arbetet.

– Den kooperativa hyresrätten är en upplåtelseform som engagerar medlemmarna, bland annat genom de boendes egna kvartersråd som verkar för goda grannkontakter och bidrar till trygghet. Men även att den upplevda tryggheten i våra kvarter är hög, så vill vi säkerställa och jobba vidare med detta, säger Eva Nordström, vd på SKB.

Utebelysning och goda grannkontakter viktigast

Den viktigaste faktorn för att känna sig trygg i sitt bostadsområde är bra utebelysning och goda grannkontakter, enligt de undersökningar som SKB låtit genomföra. Gröna gårdar och konstnärlig utsmyckning är andra viktiga delar i både befintligt fastighetsbestånd och i nyproduktion.

–  Givetvis är bra belysning mycket viktigt och något vi lägger fokus på. Men en av SKBs främsta styrkor är vår fastighetsnära förvaltning med egna fastighetsskötare i kvarteren som tillsammans med våra hantverkare, förvaltare, drifttekniker och utemiljöpersonal möter de boende, avslutar Madeleine Brisère, förvaltningschef.

SKB har många år haft ett av Sveriges högsta serviceindex och nominerats samt utsetts till Sveriges bästa hyresvärd ett flertal gånger.

Foto: Karin Alfredsson