Nyheter

Hornsgatan: Nu vill staden öka övervakningen av bilar som struntar i miljözonen

För strax över ett år sedan infördes en miljözon för bilar med höga utsläpp på Hornsgatan i Stockholm. Nu visar stadens utvärdering att luften har blivit bättre. Staden konstaterar att miljözonen har haft effekt på luftkvalitén.

I januari 2020 införde Stockholm miljözon klass 2. Äldre personbilar och lätta lastbilar med höga utsläpp förbjöds att köra på Hornsgatan på Södermalm. Syftet var att förbättra luftkvalitén i miljözonen och på närliggande gator.

– Vi kan konstatera att miljözonen har effekt på luftkvalitén vilket är glädjande. Luften ska vara ren och hälsosam var du än bor i Stockholm och då är miljözonerna ett viktigt redskap. Det är särskilt viktigt för barnen, som drabbas hårdast av dålig luft, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Nu har Stockholms stad undersökt effekterna av miljözonen. Miljöförvaltningen har granskat trafiken på Hornsgatan och skalat upp siffrorna för att spegla ett år utan Corona. Slutsatsen är att utvecklingen går åt rätt håll.

– De hälsoskadliga kväveoxiderna har minskat och även utsläppen av koldioxid har sjunkit något. Det här är ett positivt resultat för staden och för alla som promenerar och cyklar på Hornsgatan, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd.

Samtidigt betonar borgarråden att utsläppen behöver fortsätta minska. Även om luften på Hornsgatan har blivit bättre är den fortfarande inte tillräckligt frisk för att leva upp till lagens krav på luftkvalité. Det beror på att många bilar trotsar miljözonen.

– Nästan var femte bil på Hornsgatan får egentligen inte köra där. Det är inte okej att några kommer undan med att försämra miljön för alla andra. För att luften ska bli tillräckligt bra behöver alla följa reglerna. Därför vill vi att staden ska få ta över polisens uppgift att övervaka bilar som struntar i miljözonen, säger Daniel Helldén (MP).