Nyheter

Ny Projektchef till storsatsningarna i Stockholm

OBOS har nyligen aviserat en ambitiös storstadssatsning i Sverige och har höga tillväxtambitioner i de tre storstadsregionerna. Till teamet i Stockholm välkomnar man nu Per Andrén, som anställs i rollen som Projektchef.

Han kommer närmast från Nordr och tillträder i sin tjänst hos OBOS den 15 mars 2021.

Norska OBOS öppnade sitt medlemsprogram i Sverige den 30 november förra året och har samtidigt offentliggjort nya mål: att inom en femårsperiod dubblera sin årliga försäljning från dagens 1 500 till 3 000 bostäder i Sverige med ett särskilt fokus på de tre storstadsregionerna. Utsedd till att genomföra projekten i Stockholm är Per Andrén, som är anställd som Projektchef hos OBOS Nya Hem.

– Per har en gedigen erfarenhet och kunskap vad gäller nyproduktion av bostäder och kommersiella fastigheter från flera olika roller – nu senast som senior Projektutvecklare hos Nordr, men också som Projektchef hos Familjebostäder och Skanska. Han har bland annat bidragit till genomförandet av Älvsjöstaden med 950 lägenheter och Solnavägen med 300 lägenheter. Det är med stor glädje som vi välkomnar honom att bidra till OBOS kärnverksamhet – att leverera kvalitetsbostäder till nöjda kunder, säger Sofia Ljungdahl, VD på OBOS Nya Hem och ansvarig för OBOS storstadssatsning.

OBOS storstadssatsning innebär ett ökat byggande i storstadsregionerna, och man har redan en projektportfölj med flera stora, kommande projekt. Bland dessa återfinns i Stockholm flera kvarter i Norra Djurgårdsstaden, Gasklockan, samt Kvarteret Tårpilen med 120 lägenheter i centrala Sollentuna.

OBOS har i samband med aviseringen om storstadssatsningarna också gått ut med att 20 procent av det framtida bostadsutbudet kommer att erbjudas utifrån särskilda boköpsmodeller, som sänker trösklarna och ökar andelen tillgängliga bostäder för personer som idag stängs ute från bostadsmarknaden.

– Våra beräkningar visar att endast cirka fem procent av samtliga bostäder som är till salu i Stockholm är tillgängliga för en ensamstående sjuksköterska som har en medianlön på 37 300 kronor i månaden. Motsvarande andel tillgängliga bostäder är i Göteborg 16 procent och i Malmö 59 procent. Andelen tillgängliga nyproducerade bostäder är ännu lägre. Detta är givetvis inte hållbart i längden, och det är här OBOS kommer in i bilden, säger Sofia Ljungdahl.

OBOS Deläga heter en av boköpsmodellerna, som innebär att man köper 50 procent av bostaden själv och hyr den andra halvan av OBOS. Kvarteret Tårpilen i Sollentuna blir OBOS första projekt som kommer att erbjuda bostäder utifrån boköpsmodellen OBOS Deläga, och projektet säljstartas under mars månad.

– Under mina år som Projektutvecklare och Projektchef har jag haft förmånen att få vara med och utveckla en rad stora projekt i Stockholmsregionen. Att nu få fortsätta min yrkesbana tillsammans med OBOS, som är ett bolag med tydligt fokus både på att bygga kvalitetsbostäder, och på att tillgängliggöra dem för fler människor – det ser jag verkligen fram emot, säger Per Andrén, projektchef OBOS Nya Hem.