Nyheter

Fastighetsägarna Stockholm och Fastigo går samman i ett upprop till branschen: hjälp ungdomar till jobb i sommar

Sommarjobbare är en stor tillgång för fastighetsbranschen och behovet av sysselsättning för unga är efter ett år med pandemin större än någonsin. Därför går

Fastighetsägarna Stockholm och Fastigo nu samman i ett upprop till branschen: Lägg i en extra växel för att ge ungdomar chansen till ett första viktigt steg ut i arbetslivet!

I december 2020 höll arbetsgivarorganisationen Fastigo tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm ett rundabordssamtal med vd:ar från några av de största fastighetsbolagen.

Samtalet med rubriken ”Framtidens fastighetsförvaltning” handlade om hur vi säkrar kompetensen och lockar nya talanger till branschen framöver. Många av slutsatserna handlade om att få in ungdomar och studenter i på ett tidigt stadium och väcka intresse för fastighetsförvaltning och fastighetsägande i stort.

Sommarjobb är ett gyllene tillfälle för ungdomar att bekanta sig med fastighetsbranschen genom drift- och underhållsjobb som behövs under sommarsäsongen. Nu är det hög tid för många ungdomar att söka sommarjobb och efter att ha levt ett isolerat liv med distansundervisning är möjligheten att få en värdefull vardag under sommaren viktigare än någonsin. Fastigo och

Fastighetsägarna Stockholm går därför samman i ett upprop för att uppmuntra branschen att erbjuda sommarjobb i år. Detta är en viktig del i arbetet med att ta socialt ansvar och ett sätt att visa upp fastighetsbranschen som den mångfacetterade arbetsgivare den är.

Uppropet adresseras till alla de vd:ar som var med i rundabordssamtalet, till fastighetsbranschens utbildningsnämnd och till Fastigos styrelse. I slutet av maj anordnas även ett seminarium som fortsättning på samtalet om framtidens kompetens.

– Vi behöver ta ett samlat grepp om de här frågorna och stötta branschen i arbetet med att stärka bilden av en spännande och attraktiv arbetsgivare. Och för att det ska vara möjligt behöver vi börja tidigt, redan med sommarjobb och praktikplatser, säger Anni Carpelan, chef hållbar utveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Mona Finnström, vd på Fastigo, tycker att de som arbetsgivarorganisation har ett samhällsansvar i att engagera sig i ungdomars välmående och sysselsättning i pandemin.

– Vi är en lite anonym bransch, därför behövs en bra introduktion om vi ska få in ny kompetens. Jag uppmanar alla fastighetsägare att satsa lite extra på sin utemiljö i år med hjälp av sommarjobbare, varför inte ha en intern tävling på företaget om vem som fixar den snyggaste innergården? Förutom att ge ungdomarna jobb kan de ju dessutom få mer nöjda hyresgäster, det får man inte glömma bort.