Nyheter

Familjebostäder växlar upp

Nu växlar Familjebostäder upp satsningen på förnybar energi och effektiv energianvändning för att bidra till ett klimatneutralt Stockholm.

 – Vi fortsätter satsa på energieffektiva fastigheter och öka vår förnybara energiproduktion. Det är vårt bidrag till ett klimatneutralt Stockholm år 2030. För att nå våra ambitiösa mål behöver vi också titta på nya metoder för förnybar energi. Där kan investering i vindkraft vara en bra lösning, säger miljöchef Helena Ulfsparre.

Minskar klimatavtryck från byggproduktion

Att bygga nya bostäder påverkar klimatet i större omfattning än att förvalta samma bostäder under femtio år. Därför tar Familjebostäder nya steg för att minska klimatpåverkan även från vår byggproduktion.

Klimatberäkningar för byggmaterial

Med klimatberäkningar kan vi minska utsläppen och bygga hållbara hem för dagens och framtidens Stockholmare.

 – Vi beräknar hur stor klimatpåverkan olika byggmaterial har när vi bygger. Då ser vi också hur vi kan minska utsläppen. Målet är att halvera klimatavtrycket i vår nyproduktion till år 2030, säger Helena Ulfsparre.

Minskat byggavfall

Familjebostäder ställer krav på våra byggentreprenörer att förebygga och hantera byggavfall i våra byggprojekt.

 – Genom att minska mängden byggavfall och återanvända avfallet som ändå uppstår kan vi minska vår klimatpåverkan. Vi har nyss lämnat vidare 120 ton tegel för återbruk i ett projekt, säger Helena Ulfsparre.

Enkelt att bo utan bil

Idag erbjuder Familjebostäder bilpooler i Farsta strand, Rågsved och på Årstastråket. Ytterligare bilpooler är på gång i flera nyproduktionsprojekt och vårt Stockholmshus i Farsta Strand blir först ut med cykelpool.

Om Allmännyttans klimatinitiativ: 

Familjebostäder är med i Allmännyttans klimatinitiativ. Det är ett gemensamt initiativ inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatinitiativet har två övergripande mål – en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (jämfört med 2007 års resultat).