Nyheter

Metrolit utökar med nytt verksamhetsområde – Försäkringsskadeservice

Metrolit förstärker sin byggserviceverksamhet genom att förvärva HRB-bolagen, en ledande aktör inom försäkringsskadeservice. Affären undertecknades den 1 april och förväntas stänga den 23 april 2021.

Metrolit blir huvudägare i HRB Service AB, HRB Riv & Sanering AB, HRB Installation AB och HRB Rörteknik AB.

Säljare är HRB Service grundare Harem Rafat (vVD), Alexander Naumov (VD) och Hawar Rafat (ekonomichef). Samtliga säljare återinvesterar i Metrolit Holding AB och fortsätter i sina nuvarande roller inom Metrolitkoncernen.

HRB Service AB har sedan starten 2014 etablerat sig på marknaden och vuxit sig till en framstående aktör inom försäkringsskador. De senaste åren har HRB verksamheten utökats med ytterligare tjänsteutbud inom rivning & sanering, elinstallation och rör för att ännu bättre serva försäkringsbolagen samt skapa ytterligare tillväxtmöjligheter. HRB-bolagen omsätter tillsammans ca MSEK 130 och har en lönsamhet väl i nivå med Metrolits. HRB-bolagen har idag 65 anställda.

Förvärvet av HRB-bolagen är ett led i att bredda och växa Metrolits verksamhet inom Service.

Tillsammans med Metrolits långa erfarenhet av entreprenadverksamhet och starka plattform skapas det förutsättningar för HRB-bolagen att fortsätta växa inom sina områden. HRB-bolagen delar Metrolits ambition att bygga en ledande ROT- och serviceverksamhet i Mälardalen.

Totalt kommer Metrolitkoncernen efter förvärvet av HRB-bolagen att bestå av över 150 anställda och omsätta ca MSEK 800.