Nyheter

Ny förskola i Sundbyberg med gröna förtecken

Förskolan Backen har många gröna förtecken. Den lekfulla fasaden med fibercementskivor för tankarna till nyutsprungen grönska. Sedum främjar biologisk mångfald och solceller bidrar till energiförsörjningen.

Förskolan Backen ingår i en större satsning på området Rissne i Sundbyberg. Den är belägen i en sluttning där man ville bevara så mycket som möjligt av grönskan. Framför allt lades stor möda på att behålla den gamla eken.

– I utformningen önskade vi ge associationer till en trädgårdspaviljong med en lekfull fasad av fibercementskivor i gröna nyanser som monterades i ett diagonalt och oregelbundet mönster. Valet av Cembrit Solid var givet utifrån minimalt underhåll, brandsäkerhet och fina kulörer, berättar Anne Oresten på Visbyark.

Den rektangulära volymen på förskolan bryts upp med varierande takfall och balkong mot söder som även tjänar som skärmtak över entréer.

Förskolan är projekterad enligt miljöbyggnad silver. På taket bidrar solceller till energiförsörjningen och här växer även sedum som främjar biologisk mångfald och uppskattas av humlor, bin och andra pollinerande insekter.

Fakta

Arkitektbyrå: Visbyark
Byggare: Flexator
Invigning: se film här
Fasadskivor: Cembrit Solid i olika gröna nyanser