Nyheter

RA Bygg siktar på att omsätta en miljard

RA Bygg har sedan sommaren 2020 ett samarbetsavtal med FME i Sigtuna utanför Stockholm. FME är ett Bygg och Måleriföretag med nära 30 års erfarenhet av byggnation.

FME startades 1993 av Peter Fors som ett renodlat måleri. Företaget har genom åren vuxit med en egen byggavdelning och idag är byggavdelningen störst både personalmässigt och omsättningsmässigt.

2020 omsatte FME 57 miljoner och blir en bra start för RA Byggs etablering i Mälardalen.

RA-Bygg omsatte över 700 miljoner 2020 och har sin marknad i Västsverige. Företaget har 3 delar, entreprenad, byggservice och egen regi projekt. medarbetare

Det närmaste målet för koncernen är att år 2025 omsätta en miljard.

– Detta är fullt möjligt med FME i Stockholm säger Tomas Samuelsson ägare till Ra-Bygg.

Målet som FME har satt upp är:

FME ska omsätta 100 milj. 2025

FME ska omsätta 250 milj. 2030.

Detta gör att vi redan nu har startat arbetet med att rekrytera nya medarbetare till FME. Vi börjar med två byggprojektledare och därefter fler snickare och målare.

Olof Johannesson VD på RA Bygg berättar om de framgångsfaktorer som gjort att RA-Bygg haft en stark utveckling:

Främst gäller det att allt arbete ska vara långsiktigt med tydliga och förankrade mål.

Att arbeta kostnadsmedvetet är sedan länge känt i branschen ändå görs en massa komplicerade lösningar på enkla problem.

– Det enkla är ofta det bästa, säger Olof.

Tillsammans med FME skall vi nå våra framtida omsättningsmål på 1 miljard 2025 och 2 miljarder 2020, fortsätter Olof.

– Det ska bli riktigt kul och känns riktigt inspirerande att vi på FME har fått det här förtroendet att föra fanan vidare tillsammans med RA Bygg, säger Peter Fors.

Fakta:

FME

Startades 1993

Omsätter 57 milj. 2020

Verksamma i Stockholm / Uppsala med huvudkontor i Sigtuna Hemsida:

www.fme.se

RA Bygg

Startades 1992

Omsätter 725 milj. 2020

Verksamma i Västsverige med huvudkontor i Mölndal Hemsida:

www.rabygg.com