Nyheter

Skandinaviens första plushushotell

Det unika hotellprojektet i Arenastaden får den egenskapen att byggnaden producerar lika mycket energi som den använder. På så sätt uppfyller det nya hotellet i Arenastaden, med sin placering strax intill Friends Arena, kriterierna för ett plushushotell.

Med 2 500 kvadratmeter solceller på tak och fasader blir hotellet det mest solcellstäta i världen.

– Vi har för avsikt att allt vi gör inom Fabege AB ska präglas av hållbarhet och vi flyttar ständigt fram positionerna, säger Maria Jansson, projektchef.   

Med sina elva våningar och stilenliga fasad blir det nya hotellet i Arenastaden en ny silhuett för besökare och fotbollsfans. När pandemin är över kommer förstås ruljangsen för hotellverksamheter och event igång på nytt. Byggverksamheten har emellertid rullat på även under 2020, och det nya hotellet som uppförs av Skanska slår upp portarna under våren 2021.

Det nya hotellet får 336 rum och 88 long-staylägenheter samt utöver det kommer att finnas en kontorsdel där Nordic Choice Hotels kommer att förlägga sitt svenska huvudkontor. Inom hotellverksamheten återfinns också restaurang- och konferensytor och lobby.

Fokus på klimatambitioner

Fanan hålls högt när det gäller byggprojektets hållbarhets- och klimatambitioner. Utöver den unika mängden solceller på fasad och tak har också borrats tjugofem stycken borrhål för geoenergi. Det betyder att byggnaden försörjs med kyla och värme från värmepumpar som effektivt laddar och hämtar energi från borrhålslager. Under projektets gång har även kontinuerliga diskussioner förts om att genom smarta lösningar spara på material som genererar koldioxidutsläpp.

– Klimatpåverkan från byggprocessen och från ingående material diskuteras allt mer inom byggbranschen idag, säger Maria Jansson. Tidigare var allt fokus på energi, nu pratar alla om co2 istället, vilket förstås är väldigt bra. Vi måste ha en framtidsinriktad ambition i byggnäringen, om vi ska klara klimatmålen. Klimatet ”struntar” ju i varifrån utsläppen kommer oavsett om det är byggnaders energiprestanda eller tillverkning av material i byggprocessen.

Klimattänk i tät bebyggelse

Med den unika solcellstätheten genererar det nya hotellet el som skulle göra det möjligt för en konventionell elbil att köra mer än 40 varv runt jordklotet. Med den satsning som görs i regi Fabege och med Skanska som huvudentreprenör har nu också projektet certifierats enligt FEBY Guld Plushus och även uppnå klassningen för Breeam Excellent. FEBY är en organisation vars syfte och certifiering tar sin utgångspunkt i att öka och utveckla det energieffektiva byggandet.

Med den tilltagande urbaniseringen och fortsatt väntade inflyttningen till städerna – såväl globalt som i Sverige – är det viktigt att också större byggnader i tätbebyggda områden som Arenastaden klarar certifieringar.

– Ja vi är verkligen stolta över att vårt projekt i Arenastaden uppfyller de kriterier som utmärker ett ”föregångsprojekt”, säger Maria Jansson. Vi tror och hoppas när coronapandemin är över, att vi får möjlighet att visa upp projektet för besökare och alla de engagerade politiker och representanter för beställare som har höga ambitioner när det gäller klimatoptimering, smarta energival och sunda materialval.

FAKTA:

Bruttoyta: 22 400

Lägenheter: 424

Tidplan: sept 2018 – Q3 2021

Byggherre: Fabege AB

Hyresgäst: Nordic Choice Hotels

Konstruktör: PE Teknik & Arkitektur AB

Byggentreprenör: Skanska Sverige AB

Arkitekt: White Arkitekter AB

Elkonsult: Electro-Engineering AB

VS/Vent: konsult: Tjuren Projektpartner AB

Brandkonsult: Briab – Brand & Riskingenjörerna AB

Kostnad: 300-500 mkr

 

 

Bildtext 1: Det nya hotellprojektet i Arenastaden i Solna får rollen som förebild inom hållbarhetsarbete. Illustration: White Arkitekter

 

Bildtext 2. Maria Jansson, projektchef hos Fabege.