Nyheter

HSB: ”Staten måste ta mer ansvar för bostadsproblemen”

”Det stöd som kommunpolitikerna i Västerbotten helst önskar sig av staten är underlättande av krav för kreditgivning.”

Det skriver Anders Lago, förbundsordförande HSB och Mattias Lundström, vd HSB Norr i ett debattinlägg i Norran:

”I rapporten ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen”, som tagits fram på uppdrag av HSB, och där ledande kommunpolitiker från hela landet medverkar, framgår det att staten behöver ta ett större ansvar.”

”Även om kommunerna har ansvaret för bostadsförsörjningen så är handlingsutrymmet begränsat. I slutändan slår det hårt mot grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.”

Läs hela debattartikeln här:

https://norran.se/asikter/artikel/staten-maste-ta-mer-ansvar-for-bostadsproblemen/rgq89qxl