Nyheter

Milstolpe nådd för att omvandla Jordbro centrum

Kommunfullmäktige fattade i måndags beslut om nästa steg i omdaningen av Jordbro centrum. Den första utav tre detaljplaner i Jordbro vann laga kraft 2020-12-24 och syftar till att bidra till att utveckla centrala Jordbro till en hållbar, levande och variationsrik stadsmiljö med bostadsbebyggelse, förskolor och skola.

Efter beslut i kommunfullmäktige tecknas nu marklåtelseöveravtal med SBB i Jordbro AB för genomförande av detaljplanen.

– Det här ytterligare en milstolpe för de spännande förändringar som är på gång i Jordbro. Parallellt med att Vega och Handens stadskärna som växer fram gör vi nu stora satsningar i Jordbro som knyter ihop området när Haninge går från förort till stad, säger kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

– Det här en är viktig del i den omfattande stadsutvecklingen som pågår i Jordbro. Utvecklingen och moderniseringen av Jordbro centrum är grundläggande delar för att uppnå vår ambition med en levande, attraktiv och trygg stadsdel, säger Petri Salonen (C) kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Det är glädjande att vi nu kan påbörja byggnation av den första av tre etapper så snart bygglov beviljats. När allt är färdigt så innebär detta ett stort lyft för området med drygt 350 nya hyresrätter i Jordbro centrum. Säger Krister Karlsson Vice VD

Genomförandet av de kommunala gatorna samt kvartersmarken är planerat att starta andra halvåret 2021. Projektet beräknas ge ett positivt ekonomiskt resultat för Haninge kommun.

Samhällsbyggnadsbolaget har en pågående produktion av ca 400 lägenheter och en kommunal skola i Haninge kommun. Utöver den pågående produktionen utvecklar man även byggrätter för bostad- och fastighetsändamål i Haninge. Exploateringsavtal är tecknat med SBB och ska bestå av två kvarter med totalt 356 hyresrätter, 12 LSS-bostäder och en ny förskola, allt byggt i enligt miljöstandarden miljöbyggnad silver.