Nyheter

Aros bostad tecknar entreprenadavtal med MVB

Aros Bostad och MVB har tecknat entreprenadavtal för uppförandet av nya 99 bostäder i centrala Sundbyberg. Fabriksparken är Aros Bostads första projekt i Sundbyberg och även bolagets första projekt som byggs för att Svanencertifieras.

Fabriksparken är ett nytt stadsutvecklingsområde om totalt tre nya kvarter i centrala Sundbyberg.

Aros Bostads kvarter omfattar cirka 180 lägenheter fördelade på två byggnader, T1 och T2. MVB har nu tecknat avtal om att uppföra den första byggnaden. Produktionen påbörjas under tredje kvartalet i år, men försäljningen av bostäderna startar redan i april. Första inflyttning beräknas till slutet av 2022.

T2 Fabriksparken är Aros Bostads första projekt som byggs för att certifieras enligt Svanen, vilket innebär att byggnadens påverkan på miljö och människa granskas ur ett livscykelperspektiv.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:

– Vill man vara trovärdig som långsiktig bostadsutvecklare är det en förutsättning att jobba aktivt med hållbarhetsfrågor. T2 Fabriksparken i Sundbyberg är vårt första projekt som byggs för att Svanenmärkas. På detta sätt kan vi visa för slutkonsumenten att bostaden är planerad med både
människa och miljö i åtanke.