Nyheter

HSB Stockholm nominerar Jonas Nygren till ordförande i HSB Riksförbund

I samband med HSB Riksförbunds årsstämma i maj ska en ny ordförande väljas. Detta då nuvarande förbundsordförande Anders Lago meddelat att han, efter tio år på posten, inte ställer upp för omval.

HSB Stockholm är en av flera föreningar som nominerat Jonas Nygren. Jonas Nygren har lång erfarenhet av bostadspolitik och av att leda och utveckla stora organisationer, både som förtroendevald och som högsta tjänsteman. Han var tidigare kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg stad, 2010-2016, och kommer närmast från ett femårigt förordnande som förbundschef på Hyresgästföreningen. Under 2017 utsågs vidare Jonas Nygren av regeringen som särskild utredare för att inrätta den statliga myndigheten Delegationen mot segregation.

– När vi ser till HSBs behov utifrån den kravprofil som funnits är vi övertygade om att Jonas Nygren är rätt kandidat. Såväl hans erfarenheter som värderingar och personliga egenskaper skulle vara en tillgång i det fortsatta arbetet med att utveckla HSB. Det är också ett plus att Jonas Nygren är ett välkänt namn i samhällsdebatten och att han har byggt upp ett förtroende i branschen, säger Jenny Hjalmarsson, ordförande för HSB Stockholm.

Jonas Nygren har i olika roller i fastighetsbranschen, bland annat som styrelseledamot i flera fastighetsbolag, fått en god insikt och kunskap i allt från exploateringsfrågor till långsiktig lönsam förvaltning av fastigheter. Han har också haft ett flertal andra styrelseuppdrag, bland annat som ledamot i Scouternas nationella styrelse och styrelsen för Fremia, arbetsgivarorganisationen för kooperativa företag och ideell sektor.

– Det är med stor ödmjukhet jag tackat ja till nomineringen. Jag ser att HSB har en avgörande roll att spela för att lösa de stora utmaningar som finns på bostadsmarknaden i hela landet. En bostadsmarknad som inte fungerar påverkar hela samhället negativt, både på individnivå och samhällsekonomiskt. Jag kan därför inte tänka mig ett viktigare uppdrag, säger Jonas Nygren.