Nyheter

Stockholms Handelskammare: ”Höghastighetsbanor hotar fortsatt övriga infrastrukturinvesteringar”

Regeringen höjer anslagen till drygt 799 miljarder i infrastrukturpropositionen.

Stockholms Handelskammare välkomnar tillskottet och betonar vikten av att pengarna satsas klokt.

– Svensk infrastruktur är lite som ett hus med begynnande läckor i tak och trasiga väggar, så att börja snegla på en ny pool vore oansvarigt. Därför bör projektet om höghastighetsbanor mellan storstäderna väljas bort och fokus riktas på sådant som ger positiva nyttor snabbt, säger Carl Bergkvist.

– De höjda anslagen är välkomna, men det finns en stor risk anslagen äts upp av höghastighetstågen. Nu måste prioriteras mot projekt som ger stora samhällsnyttor per investerad krona. Det har fortsatt inte avsatts pengar för att avhjälpa problem på flera viktiga stråk, däribland Ostkustbanan och järnvägen mellan Stockholm och Oslo, säger Carl Bergkvist.

Stockholms Handelskammare har i en tidigare rapport framhållit att den planerade satsningen på höghastighetsbanor mellan Sveriges stora städer är en ineffektiv åtgärd riktad med låga samhällsnyttor.

Stockholms Handelskammare har även beräknat att kostnaderna för projektet sannolikt landar närmare 400 miljarder kronor och därmed vida överstiger tidigare uppskattningar. Trafikverket har nyligen reviderat upp sina kostnadsberäkningar till omkring 295 miljarder kronor.

– Den totala prislappen för de här banorna, om nuvarande kostnad håller, är nästan tre månadslöner efter skatt för alla som har ett jobb i Sverige. Dessutom med ytterst ringa nyttor, en överhängande risk att det blir klart dyrare än så och begränsat politiskt stöd. Därför vore det oansvarigt att gå vidare med projektet, säger Carl Bergkvist.

Bild av Erich Westendarp