Nyheter

Zengun bygger om Stockholms sjukhem

Avtalet innefattar en ombyggnad av vårdlokaler i fastigheten kv. Vallgossen 13 på Kungsholmen. Ombyggnaden avser hus B där lokalutnyttjandet samt de tekniska installationerna och ytskikt är i behov av en uppdatering.

Fastighetens placering på Kungsholmen innebär en större noggrannhet av logistik och planering. Zenguns förmåga i samverkansprojekt gör sig väl till pass i denna typ av projekt. Ombyggnationen berör cirka 9 200 m2 och beräknas vara färdigställd sommaren 2022.

Förberedelserna i full gång och tillsammans med Stockholms Sjukhem och Sweco Management, som ansvarat för projekteringen och är byggherrens byggledare i projektet, planeras och optimeras framdriften av projektet så att de bästa lösningarna hittas och leder till kvalitet och funktionalitet i de nya lokalerna.

– Vi är mycket glada över att ha fått Stockholms Sjukhems förtroende. Vårt laddade kompetenta team med stor erfarenhet av komplexa innerstadsprojekt är redo att fortsätta utveckla och modernisera Stockholms Sjukhem, säger Per Wall, arbetschef, Zengun.

– Nu bygger vi om och moderniserar hus B på Kungsholmen för framtidens vård. Här ska vi fortsätta att ge vård av högsta kvalitet, långsiktigt och hållbart. Zengun hjälper oss att skapa en attraktiv och tillgänglig vårdmiljö för patienter, närstående och medarbetare, säger Karin Thalén, sjukhusdirektör, Stockholms Sjukhem.