Nyheter

M3 Bygg huvudpartner till Stockholms stadsmission

M3 Bygg har valt att bli en huvudpartner till Stockholms Stadsmission för att bidra till det lokala samhället.

– Vi har valt att bli huvudpartner för att vi vill ha ett långsiktigt samarbete där vi kan bidra till staden. I detta samarbete ingår även att renovera St Pauls kyrkan som blir en dynamisk mötesplats som välkomnar alla. Vi ser fram emot att vi som företag och våra medarbetare får lära sig mer av och bli delaktiga i Stadsmissionens verksamhet, säger Stefan Fällman, affärschef på M3 Bygg.

Delaktighet är en stor och viktig del av företagskulturen som med detta partnerskap får en ytterligare dimension.

– När vi påbörjade vårt hållbarhetsarbete involverade vi våra medarbetare. Responsen var entydig. Vi vill bidra till det lokala samhället, till människorna och miljön i vår närhet. Vi vill vara delaktiga. Vi känner en stor stolthet för det vi skapar och bygger. Det engagemanget finns även för samhället i vår närhet och de föreningar vi väljer att stödja har våra medarbetare gett förslag till. Det är viktigt att kunna bidra och hjälpa till i de områden där vi verkar och det kan vi göra genom att stödja Stockholms Stadsmission, säger Thomas Jansson, vd på M3 Bygg.

Parnerskapet som inledningsvis löper under en tvåårsperiod är en viktig del i M3 Byggs hållbarhetsarbete.

– Vi arbetar med hållbarhet på flera olika plan. I den dagliga verksamheten jobbar vi mycket med att minska vår miljöpåverkan. En annan viktig del i hållbarhetsarbetet är våra medarbetare. En hög prioritet är hälsa och säkerhet, som inkluderar att skapa trygga arbetsplatser samt att vara ett företag där medarbetarna trivs, presterar och utvecklas. Ett annat prioriterat område för oss är socialt ansvar och att värna om närmiljön vi verkar i och därför känns samarbetet med Stockholms Stadsmission extra bra, säger Milla Leinonen, hållbarhetschef på M3 Bygg.