Nyheter

Skanska säljer för 300 miljoner i Solna

Skanska har sålt en fastighet i Solna för cirka 300 miljoner kronor. Köpare är Specialfastigheter Sverige AB. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden i det andra kvartalet 2021.

Fastigheten Konstnären 2 utgörs av mark med en byggrätt om cirka 16 000 kvadratmeter. Skanska och Specialfastigheter Sverige AB har ett befintligt ramavtal för genomförande av totalentreprenader, vilket parterna har för avsikt att arbeta i enlighet med för utvecklingen av Konstnären 2.

Försäljningen av fastigheten utgör den sista pusselbiten för Skanska i ett stort stadsutvecklingsprojekt som fortlöpt i över tjugo år. Området Ingenting är nu en levande stadsdel där de äldre, gula tegelbyggnader ritade av arkitekten Gunnar Asplund har tagits tillvara för kontor, hotell och restaurangverksamhet. Samtidigt har flera nya kontorsbyggnader och cirka ett tusen nya bostäder adderats till platsen