Nyheter

Tre markanvisningstävlingar i Barkarby

Järfälla kommun bjuder in till tre markanvisningstävlingar för kontor, kommersiell verksamhet, bostäder och förskola i ett mycket strategiskt och intressant läge vid den framväxande noden för kollektivtrafik i Barkarby.

2026, när Stockholmsregionens nya kollektivtrafiknod står klar med tunnelbana, pendeltåg, buss, regional- och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra kommer Barkarby att vara en central stadskärna i regionen och binda samman Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt.

– De här tre kvarteren som vi nu erbjuder ligger i ett av Stockholmsregionens mest intressanta och expansiva lägen och har stor potential. Det är en fantastisk möjlighet att vara med och bidra till utvecklingen i Barkarbystaden, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Markanvisningstävlingarna avser tre kvarter och möjlighet finns att lämna anbud på ett eller flera av dem.

Kvarter 5: 13 000 kvadratmeter BTA för kontor och/eller centrumverksamheter. Kvarteret ligger mellan Barkarbys två tunnelbaneuppgångar och 100 meter från den framväxande kollektivtrafiknoden. Kvarteret gränsar till torg, park och ett centralt gångstråk och erbjuder därmed bra kommersiella möjligheter och utmärkta lägen för restaurang- och caféverksamheter.

Kvarter 6: 9 500 kvadratmeter BTA för kontor, bostäder, förskola och centrumverksamheter. Kvarteret ligger granne med kvarter 5, vid noden för kollektivtrafik och samtidigt granne med torget, parken och stora grönområden.

Kvarter 7: 15 000 kvadratmeter för kontor, bostäder och centrumverksamheter. Kvarteret utgör porten till Barkarby, har ett fantastiskt skyltläge mot E18 och gränsar samtidigt mot ett stort parkområde.

–  Kvarterens läge innebär mycket intressanta möjligheter för kontor och kommersiell verksamhet. Vårt mål med markanvisningstävlingarna är en attraktiv och i viss mån iögonfallande bebyggelse med ett innehåll som tydligt bidrar till en dynamisk, upplevelserik och hållbar stadsmiljö, säger Toni Chmielewski, projektchef för stadsutvecklingsområdet i Barkarby.   

Markanvisningstävlingarna pågår mellan den 3 maj och 31 augusti. Detaljplanerna har vunnit laga kraft.

Beslut om godkännande av markanvisningstävlingen Barkarbystaden II, kvarter 7, del av fastigheten Barkarby 2:2 togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 12 april 2021.

Beslut om godkännande av markanvisningstävling Veddesta I, kvarter 5 och 6, del av fastigheten Veddesta 2:27 togs av kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 26 april 2021.

Visionsbild: White Arkitekter