Nyheter

Ny app visar luftkvaliteten i Stockholm

Miljöförvaltningen i Stockholms stad lanserar nu appen ”Luft Stockholm”. Genom appen kan användaren få prognoser för valfri gata i staden.

Appen väger samman både pollen och luftföroreningar till ett vetenskapligt baserat riskindex, men användaren kan även välja prognoser för enskilda ämnen.

Appen ”Luft Stockholm” visar hur halterna förändrats de senaste dagarna och veckorna. I en personlig hälsodagbok kan användaren jämföra sitt hälsotillstånd med riskindex för olika luftföroreningar och björkpollen för att på så sätt bättre förstå vad som kan orsaka eventuella besvär. Det går också att jämföra nivån på olika platser för att på så sätt planera sin vistelse, cykeltur eller promenad.

– Stockholms stad arbetar intensivt för att vi ska uppnå miljökvalitetsnormerna och på sikt de nationella målen för frisk luft. Så förutom att appen ska underlätta vardagen för dem som besväras av pollen och luftföroreningar vill vi förstås även ytterligare sätta fokus på frågan om god luftkvalitet, säger Magnuz Engardt, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Samarbetsprojekt

Luft Stockholm-appen har utvecklats av Miljöförvaltningen i Stockholms stad i samarbete med Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet. Även Astma- och allergiförbundet har stöttat vid framtagandet.

– Appen Luft Stockholm är ett bra exempel hur en kommun kan göra information om luftkvalitet och pollenhalter tillgänglig och nyttig för invånarna. Lättförståelig information om luftkvalitet är särskilt viktig för känsliga grupper som barn och personer med astma. Vi skulle gärna se att andra kommuner tog efter detta goda initiativ, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.